جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

سخنان امام علی (ع)

فال روزانه شنبه ۱ بهمن ۹۰ +پند امروز

نصیحت امروز زیرمیزی از : درباره آنچه از آن شناختی نداری، سخن مگوی.  سینه عاقل، صندوق اسرارش می باشد.  یا دانشمندی زبان دار و گویا باش و یا شنونده ای علم نگهدار،...