دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

ستاد میرحسین

رییس ستاد میرحسین نماینده شد

سایت مشرق ، از رای آوردن ریاست ستاد میرحسین خبر داد. به گزارش فان مهر ، ئیس ستاد میرحسین موسوی در یکی از شهرهای استان تهران به مجلس راه یافته است. گفته می شود وی تا...