دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سایت واردات و صادرات هند

نمایشگر خمیده نوت ۷

نمایشگر خمیده نوت 7 بر اساس شواهدی از سایت واردات و صادرات هند، نوت ۷ باید یک مدل با نمایشگر خمیده داشته باشد. این دو نسخه در حال حاضر در فرآیند توسعه است و شواهدی...