دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سایت شیطان پرستی

چند سایت شیطان پرستی وجود دارد؟

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: هشت میلیون سایت شیطان پرستی در فضای اینترنت وجود دارد. به گزارش فان مهر به نقل از علی اکبر افراسیابی صبح پنجشنبه در نشست جنگ...