چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

سایت داستان های کوتاه مادر شوهر

داستان کوتاه آموزنده مادر شوهر

   داستان کوتاه آموزنده مادر شوهر - مادر شوهر دختری ازدواج کرد و به خانه شوهر رفت ولی هرگز نمی توانست با مادرشوهرش کنار بیاید و هر روز با هم جرو بحث می...