پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سایت تفریحی نایس تو نت

چگونه خود را دیوانه نشان دهیم؟

  از رفتگر محله عیدی بگیرید. گربه تون رو مدام از پشت بام به پایین پرت کنید تا پرواز کردن یاد بگیره. سی دی قفل دار رو بشکنین تا قفلش باز بشه. ...