پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سالی پر از زلزله

سالی پر از خبر زلزله در راه است

بر اساس آنچه در سال‌های اخیر به ویژه در سال ۱۳۹۰/۲۰۱۱ رخ داده است انتظار می رود در سال ۱۳۹۱/۲۰۱۲ تحولات جدید علمی / فناورانه در حیطه علم زلزله شناسی و مهندسی زلزله رخ...