چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

ساعت پخش سریالهای نوروز

نام و ساعات پخش سریالهای نوروزی تلویزیون

  در ایام نوروز 92، تلویزیون 10 مجموعه نمایشی را به روی آنتن می برد كه از این تعداد هفت مجموعه ایرانی و سه سریال خارجی هستند. بنا بر این گزارش، «پایتخت 2»، «آب پریا»،...