پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

ساده

سنگ قبر ساده یک شهید(عکس)

وصیت شهید:قبرم را ساده و هم سطح زمین درست کنید و با اندکی سیمان روی آن را بپوشانید و فقط با انگشت روی آن بنویسید:   پر کاهی تقدیم به آستان قدس الهی در ادامه مطلب... ...