جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ساخت میز هوشمند

امکانات میز پینگ پنگ هوشمند را ببینید!

امکانات میز پینگ پنگ هوشمند را ببینید! طراح خوش ذوق میکروفون های تماسی را در داخل راکت های بازی پینگ پونگ نصب کرده و با طراحی یک برنامه موبایلی کاری کرده تا از...