پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ساحل شمال

نجات ۴۶ هزار مسافر در سواحل شمال

اسفندیاری با بیان اینکه شرح وظایف فدراسیون نجات غریق به ترتیب منجی غریق و نظارت فنی و کارشناسی بر اماکن شناوری است، ادامه داد: در هر یک استان‌های کشور و در هر مکانی...