چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

زیباترین متن تبریک روز عرفه

جدیدترین اس ام اس تبریک روز عرفه

جدیدترین اس ام اس تبریک روز عرفه روز ما و عرفه ، تشنگی دل ، ارباب نبود جز محنت در دلم حاصل، ارباب من و دیوانه گیم یک طرف و تو طرفی آه ، دیوانه ام و نیستم عاقل...