دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

زگیل های خطرناک

بررسی اجمالی موضوع زگیل های خطرناک در دخترها

بررسی اجمالی زگیل های خطرناک در دخترها

 زگیل های خطرناک در دخترها زگیل های پوستی در اثر عفونتهای ویروس پاپیلومای انی انی بوجود می آید که بیش از ۷۰ زیرگروه دارند . این زگیل ها از رطریق تم اس مستقیم قابل...