دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

زيتون

ميوه هاي شفابخش قرآني

  خوش بیان کرد آن حکیم غزنوی بحر محجوبان مثال معنوی که ز قرآن گر نبیند غیر قال این عجب نبود ز اصحاب ضلال کز شعاع آفتاب پر ز نور کور جز گرمی نیابد در عبور چون...

زيتون سياه بهتر است يا زيتون سبز ؟

زيتون سياه بهتر است يا زيتون سبز ؟ كدام را بهتر است بخوريم؟ برای همراهی با غذا دوست دارید زیتون سیاه میل کنید یا زیتون سبز؟! شاید زیتون سبز کمی تکراری شده و زیتون...