یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

زياد حرف زدن زنان

دلايل بيشتر حرف زدن زنان

  دکتر «لوران بریزندین» گفت: تفاوتهای ذاتی بین مغز زنان و مردان یکی از علتهای پرچانگی زنان در مقایسه با مردان است. ...