یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

زوج

زوج عجیب هندی/تصاویر

این زوج هندی با کمک همدیگر تردستی هایی را در کل کشور هند انجام می دهند که باعث حیرت و تعجب مردم می شود.آنها تنها از راه همین کارها پول درمی آورند.و به گفته خودشان روزی...