چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

زوج ایرانی

هر ۱۰ زوج ایرانی ۱۸ فرزند دارند

معاون پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با بیان اینکه به طور متوسط هر ۱۰ زوج ایرانی ۱۸ فرزند دارند، گفت: بررسی تحولات جمعیتی ایران نشان می دهد...