شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

زن 23 ساله

زن ۲۳ ساله ای که در مدت سه سال ۷۳ ساله شد

 زن ۲۳ ساله ای که در مدت سه سال ۷۳ ساله شد   هر دو این افراد یک نفرند و فاصله زمانی عکس‌ها هم فقط سه سال است. زن مورد بحث انگوین تی پونگ ویتنامی است که از سال ۲۰۰۸...