زن کوچه یا زن ماهواره؟ فرقش چیست؟

زن کوچه یا زن ماهواره؟ فرقش چیست؟

وقتی زن و شوهری پذیرفتند در خانه‌شان ماهواره باشد و همه برنامه‌ها را بدون کنترل و مدیریت لازم تماشا کنند، تبعاتش را هم باید بپذیرند؛ بی‌مهری‌ها، سردی‌ها،...