شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

زن و شوهر

آیا درست است جیب زن و شوهر از هم جدا باشد؟

آیا درست است جیب زن و شوهر از هم جدا باشد؟ درآمد شما پول خودتان است و هر طور دوست داشته باشید می توانید از آن استفاده کنید، اما پیشنهاد متخصصان چنین است، مبلغی حدود...