پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

زن شکاک

مرد عاشق دائم نگران زن شکاک بود

مردی در دادگاه خانواده گفت:‌ همسرم شکاک است، ولی این امر دلیلی ندارد چون من عاشق او بوده و نگرانم که او با این شکاکی‌اش به من، خود را ناراحت و آزار دهد.       در...