دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

زن سالاری

در این شهر زنان امپراطور هستند!!!

در این شهر زنان امپراطور هستند!!! در این شهر امپراطوری زنان پابرجا هست  تقریبا در تمام نقاط جهان در طول تاریخ نظامهای مرد سالار تفوق اجتماعی داشته اند و اکثر...