جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

زن دخترزا

زن دخترزا خود و دخترانش را کشت!

 زنی هندی که به دلیل به دنیا آوردن دختر مورد شماتت همسرش قرار گرفته بود، خود و دخترانش را کشت. — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — –...