سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

زن! انگارى که زبون خوش حالیت نیست/طنز

اندر احوالات زن پر رو ( طنز)

 زن! انگارى که زبون خوش حالیت نیست/طنزاستاد ابولفضل زروئی نصرآباد در نامه ای به همسر، به خوبی از پس یک منتکشی مردانه و ایرانی برآمده و زن ذلیلی را به زیبایی هرچه...