چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

زن از اب دراومدن داماد

دامادي كه در مراسم عروسي زن از آب درآمد!

    یک عروس جوان در اندونزی درست در زمان عقد متوجه شد که شوهرش در واقع یک زن است. در طول عقد یک لحظه صدای او مانند صدای زنان شد، همین مسئله باعث شد حضار به او مشکوک...