جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

زندگی گوگوش

ناگفته هایی از زندگی گوگوش

فائقه آتشین یا همان گوگوش خواننده کهنسال زن ایرانی این روزها یکی از مهمترین برنامه های سال های کهنسالی اش حضور در کلینیک های زیبایی شده تا پوست چروکیده خود را زیر...