دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

زندگی پرستو صالحی

پرستو صالحی نام اصلی خود را فاش کرد!

پرستو صالحی نام اصلی خود را فاش کرد! پرستو صالحی بازیگر کشورمان با انتشار عکس و متنی صفحه شخصی اش را بروز کرد. پرستو صالحی نام اصلی خود را فاش کرد! این بازیگر 39 ساله...