دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

زندگی بهتر

۳۶۵ گام بلند موفقیت | ۵۳

مثالی فوق العاده از نیروی تمرکز را می توان در مسابقات اتومبیل رانی جست و جو کرد. زمانی که اتومبیل تان دچار لغزش می شود، طبیعی ترین واکنش نگاه کردن به دیواره و تلاش جهت...

۱۰۰ راز خوشبختی | ۴۸

خودتان را سرزنش نکنید خودتان را سرزنش و ملامت نکنید. گهگاه وقتی اوضاع آن طور که می خواهیم، پیش نمی رود و شرایط زندگی برایمان مساعد نیست، شروع به فهرست کردن اشتباهات...

۱۰۰ روش برای زندگی بی دغدغه

تا وقتی که چیزی برای نگرانی ندارید، نگران نباشید. شاید شما هم از آن دسته افرادی هستید که وقتی امور بر وفق مرادشان است و مشکل خاصی ندارند، شروع می کنند به اظهار نگرانی...