چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

زندگینامه دکتر حسابی

زندگینامه دکتر حسابی

سید محمود حسابی در سال 1281 (ه.ش), از پدر و مادری تفرشی در تهران زاده شدند. پس از سپری نمودن چهار سال از دوران کودکی در تهران, به همراه خانواده (پدر, مادر, برادر) ع عازم...