دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

زندگینامه ایت الله خامنه ای

حکایت ازدواج آیت الله خامنه ای

حاج محمد اسماعیل خجسته باقرزاده، پدر عروس، از کاسبان دین دار و باسواد مشهد بود. او پذیرفت که دخترش به عقد طلبه تازه از قم برگشته ای درآید که تصمیم دارد در مشهد ساکن...