زنده شدن صدای گراهام بل

زنده شدن صدای گراهام بل (عکس)

به گزارش ایسنا، موزه ملی تاریخ آمریکا این صدای ضبط شده را بر روی یک صفحه مومی از سال ۱۸۸۵ کشف کرده که به موزه اسمیتسونین اهدا شده بود. ...