شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

زندان ايرانشهر

سوءقصد به کارکنان زندان ایرانشهر

دو تن از کارکنان زندان ایرانشهر صبح امروز در حال عزیمت به محل کار خود توسط اشرار مسلح ناشناس مورد سوءقصد قرار گرفتند. — — — — — — — — — — — — — — —     در...