سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

زندانی

۴۰۰ زندانی که پس از آزادی خود کشی کردند!!

خودکشی ۴۰۰ بازداشتی پس از آزادی از زندان در طول 48 ساعت بعد از آزادی هر کدام از این موارد خودکشی در زندان های پلیس یک کاستی به حساب می آید که می تواند به طرز چشمگیری...

زندانی مواد فروش در ارومیه اعدام شد!

زندانی مواد فروش در ارومیه اعدام شد! دادگستری آذربایجان غربی از اعدام 5 نفر در ارومینه در روز 19 مرداد خبر داد. این افراد شامل 4 زندانی مواد مخدر و یک زندان امنیتی...