زنان هالیوودی

فرزند مگان فاکس به دنیا آمد + عکس

اولین فرزند مگان فاکس و شوهرش برایان آستین گرین بدنیا آمد مگان فاکس ۲۶ ساله امروز از طریق فیس بوک خبر تولد پسرش بنام ـ Noah Shannon Green ـ را اعلام کرد البته شوهرش برایان...

عکسهای جدید ونسا هاجنز و اشلی تیزدال

عکسهای جدید ونسا هاجنز و اشلی تیزدال عکسهای جدید ونسا هاجنز و اشلی تیزدال بیگرافی ونسا هاجنز ونسا در سلینس، کالیفرنیا به دنیا آمد و در وست کست، ارگان و کالیفرنیای...