دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

زنان انتظار دارند که به آنها زنگ بزنید

۹ اشتباه مردان در زندگي زناشوئي

   یک مرد فکر می کند همین که در خانه باشد نشان دهنده صمیمیت او با همسرش است، آنها حساب نمی کنند که در زمان حضور در اتاق پای کامپیوتر هستند یا فیلم می بینند یا خواب...