یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

زمینه سازی یك نامزد

زمینه سازی یک نامزد برای مجلس دهم!

از یک استان سردسیر کشور گزارش رسیده که تنور گرم انتخابات، سرما را از یاد مردم برده است. — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — به گزارش فان...