سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

زمان ارائه یاران

تاریخ و زمان واریز یارانه دی ۹۱

معاون امور یارانه‌های مستقیم سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: یارانه نقدی مرحله ۲۲ به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۱ قابل برداشت است...  ...