دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

زشت ترین شهر انگلستان

زشت ترین شهر انگلستان

انگلستان یکی از کشورهایی است که هر چند سال یک بار نظرخواهی های خاصی در مورد شهرهای خود قرار میدهد. در این نظر سنجی بدترین شهرهای انگلستان انتخاب می شوند. این شهرها...