سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

زشت تریـن دختر کلاس

داستان زیبا و آموزنده زشت تریـن دختر کلاس

دختر دانش آموزی صورتی زشت داشت . دندان هایی نامتناسب با گونه هایش ، موهای کم پشت و رنگ چهره ای تیره . روز اولی که به مدرسه جدیدی آمد ، هیچ دختری حاضر نبود کنار او بنشیند...