دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

زرق و برق کریسمس در آمریکا

کریسمس با کلی زرق و برق در آمریکا

کریسمس با کلی زرق و برق در آمریکا براساس پایگاه اینترنتی گروه مطالعاتی موسوم به  مرکز توسعه جهانی،‌ مصرف برق در مراسم کریسمس در آمریکا شش میلیارد و 630 کیلوات ساعت...