سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

زاراگوسا

گام مسی برای شکستن رکورد مولر

مسی با دوگلی که در دیدار شنبه شب بارسلونا وارد دروازه زاراگوسا کرد، اولین بازیکن در ۴۰ سال گذشته است که برای یک باشگاه در یک لیگ مهم اروپایی ۶۰ گل به ثمر می...