یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

زاده نامداری در انجمن روبان صورتی

آزاده نامداری سفیر شد! +تصاویر

آزاده نامداری سفیر شد!  اگر یک روبان صورتی روی چادر آزاده نامداری دیدید، تعجب نکنید. این روبان صورتی علامت سرطان پستان است و نامداری هم به تازگی سفیر سرطان پستان در...