شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

رییس اوپک

درخواست وزیر نفت از رییس اوپک

وزیر نفت ایران در این نامه به عبدالکریم اللعیبی وزیر نفت عراق و رئیس کنفرانس اوپک تاکید کرده است: ” سیاست‌های برخی از کشورهای عضو اوپک باید منطقی باشد.” - – – – –...