پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

ریزش مو، سوء تغذیه، پروتئین، جدیدترین ها،

ارتباط مهم سوء تغذیه پروتئینی با ریزش مو!!

در مورد اغلب افراد دارای مشکل ریزش مو، فقدان پروتئین عامل اصلی نمی باشد. درست است که کمبود شدید پروتئین باعث ریزش مو می شود، اما افراد دارای تغذیه ، اشتها و هضم مناسب...