شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ریزش محل گودبرداری مترو

حادثه ای دیگر در شهران باز دردسر ساز شد!!

حادثه ای دیگر در شهران باز دردسر ساز شد!! هم اکنون محدودیت‌هایی در بلوار کوهسار از محور آبشناسان و همچنین میدان شهران به سمت غرب اعمال شده است و شاهد ترافیک سنگین در...