یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

ریزش بهمن در اورست در اثر زلزله نپال