دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

ریال

آیا حذف صفر از پول ملی کار درستی است؟

آیا حذف صفر از پول ملی کار درستی است؟ هیات دولت در جلسه دیروز خود، تغییر واحد پول ملی ایران از ریال به تومان را تصویب کرد. حال اگر مجلس تصویب کند، یک صفر از پول ملی...

جزئیات جدید از تبدیل ریال به تومان

جزئیات جدید از تبدیل ریال به تومان حذف صفر از پول ملی می‌بایست همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت‌ها باشد تا در کنار کنترل...