دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

ریاست جمهوری آمریکا

ترامپ پشت میز ریاست جمهوری آمریکا

ترامپ پشت میز ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، روز جمعه پس از مراسم تحلیف، به اتاق مخصوص ریاست جمهوری رفت ترامپ پشت میز ریاست...