دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

رویترز

شگفتی رویترز از هوش ایرانی‌ها

یکی از این منابع که مدیر یک شرکت بزرگ نفتی است،گفت:ایرانی ها راه بازار را بلدند و می توانند در این راه از همه ما باهوش تر باشند.‌.... ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ — – — – — – — – — –...