یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

روند قيمت رسمي

روند قیمت رسمی مسکن در تهران

حال با فرض اینکه درآمد طرف تقاضا، ماهانه ۳۳۰ هزار تومان –حداقل دستمزد مصوب دولت- باشد و همه این مبلغ برای خرید مسکن، پس‌انداز شود، در این صورت باید حدود ۲۵ سال...